Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi tegevus töötute aitamisel tööle

Auditi eesmärk on anda hinnang selle kohta, kas 2012. aastal lõppenud auditis „Riigi tegevus töötute toomisel tööturule“ tõstatatud probleemid on lahendatud ja soovitused arvesse võetud.

Auditis otsitakse vastust järgmistele põhiküsimustele:
1. Kas töötuskindlustushüvitise väljamakse süsteem motiveerib töötuid võimalikult kiiresti tööle minema?
2. Kas riigi tööturumeetmete pakett on piisav, et parandada olukorda suurema töötusega piirkondades?
3. Kas riigil on struktuurse töötuse vältimiseks välja töötatud töötute täiendus- ja ümberõppeprogramm?
4. Kas riigil on ülevaade, mis saab töötutest pärast arveloleku lõpetamist edasi?

Auditeeritav valitsemisala Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Sotsiaalministeerium, Eesti Töötukassa
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Mart Vain
Kontaktiinfo Mart Vain
+372 640 0731
mart.vain@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus II kvartal 2015 Tegelik algus II kvartal 2015
Plaanitav lõpp I kvartal 2016 Tegelik lõpp II kvartal 2016
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 9.03.2015
Viimane muudatus 7.09.2016
Viimane ülevaatus 7.09.2016