Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Järelevalve ohtlike ehitiste üle valdades ja linnades

Auditeeritakse kas kohalikud omavalitsused täidavad neile seadusega pandud ülesandeid ehitiste üle järelevalve teostamisel selliselt, et ehitised ei oleks ühiskonna jaoks ohtlikud.

Auditeeritav valitsemisala
Auditeeritav institutsioon Kohalikud omavalitsused
Auditeeritavad asutused/üksused Kohalikud omavalitsused
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Illar Tõnisson, Janne Kurg, Alvar Nõuakas
Kontaktiinfo Illar Tõnisson
Tel: +372 640 0108
illar.tonisson@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2015 Tegelik algus I kvartal 2015
Plaanitav lõpp I kvartal 2016 Tegelik lõpp I kvartal 2016
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 9.03.2015
Viimane muudatus 24.05.2016
Viimane ülevaatus 24.05.2016