Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ametisõitudega seotud kulude seaduslikkus Rae vallas

Auditis analüüsitakse ametihüvesid, mis kaasnevad teenistusega omavalitsuses. Hinnatakse, kas hüved on õiguspärased ja omavalitsuse sisekontroll toimiv, et tagada hüvede õiguspärasus. Põhitähelepanu on ametnikele makstud lisatasudel, preemiatel ja hüvitistel ning omavalitsuse ametiautode kasutamisel. Hinnangu andmisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, avaliku teenistuse seadusest ja korruptsioonivastasest seadusest.

Auditeeritav valitsemisala
Auditeeritav institutsioon Kohalikud omavalitsused
Auditeeritavad asutused/üksused Valik kohaliku omavalitsuse üksustest
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Illar Tõnisson, Janne Kurg
Kontaktiinfo Illar Tõnisson
Tel: +372 640 0108
illar.tonisson@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2016 Tegelik algus I kvartal 2016
Plaanitav lõpp I kvartal 2016 Tegelik lõpp III kvartal 2016
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 9.03.2015
Viimane muudatus 6.09.2016
Viimane ülevaatus 6.09.2016