Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Balti Kaitsekolledži 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus

Balti riikide sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi järgi on Riigikontrollil kohustus auditeerida igal aastal Balti Kaitsekolledži raamatupidamise aastaaruannet ja anda sellele hinnang. See tähendab järgmist:
raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui selle koostamisel on lähtutud raamatupidamise heast tavast, sh riigi raamatupidamise üldeeskirjast ja raamatupidamise seadusest, ning avalikustatud on kogu oluline info, mis annab kolledži finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate.
Kontrolliaruandes esitatakse ka olulisemad tähelepanekud raamatupidamise korralduse ja sisekontrollisüsteemi kohta.

Auditeeritav valitsemisala Kaitseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Balti Kaitsekolledž
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Krista Zibo
Auditirühm
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus II kvartal 2015 Tegelik algus II kvartal 2015
Plaanitav lõpp IV kvartal 2015 Tegelik lõpp III kvartal 2015
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 29.12.2014
Viimane muudatus 28.09.2015
Viimane ülevaatus 28.09.2015