Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Turvaettevõtjate üle teostatava järelevalve korraldus

Riigikontroll uuris, kas kehtivad õigusaktid võimaldavad ja toimiv järelevalve tagab vajaliku ettevalmistusega ja usaldusväärsed turvaettevõtjad ja –töötajad, kellele saab delegeerida riigi ülesannete täitmise, millega võib kaasneda isikute põhiõiguste riive.

Auditeeritav valitsemisala Siseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Politseiamet, Kaitsepolitseiamet, Julgestuspolitse, Keskkriminaalpolitsei, Ida Politseiprefektuur, Lõuna Politseiprefektuur, Lääne Politseiprefektuur, Põhja Politseiprefektuur
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Markko Kard, Vootele Hansen
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2008 Tegelik algus II kvartal 2008
Plaanitav lõpp II kvartal 2009 Tegelik lõpp II kvartal 2009
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 1.09.2008
Viimane muudatus 9.02.2010
Viimane ülevaatus 9.02.2010