Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Politsei- ja Piirivalveameti moodustamise kulg ja tulemuslikkus

Auditi tulemusena antakse hinnang Politsei- ja Piirivalveameti ühendasutuse loomise ja toimunud reformide mõjule asutuse põhieesmärkide täitmisele.

Auditi käigus otsitakse vastust järgmistele küsimustele:
1)Kas 2014 aasta seisuga on PPA ühendasutuse loomine aastal 2010 toonud kaasa parema teenuse?
2)Kas PPA-s 01.10.2014 jõustunud struktuurireform loob eeldused teenuse paranemiseks edaspidi?

Auditeeritav valitsemisala Siseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Politsei- ja Piirivalveamet
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Meelis Peerna, Eerik Hanni, Henry Sinivee
Kontaktiinfo Meelis Peerna
Tel: +372 640 0768
meelis.peerna@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2014 Tegelik algus IV kvartal 2014
Plaanitav lõpp I kvartal 2016 Tegelik lõpp II kvartal 2016
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 9.10.2014
Viimane muudatus 24.05.2016
Viimane ülevaatus 24.05.2016