Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskuse 2012. ja 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Riigikontrolli hinnang 2012. ja 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsusele.

Auditeeritav valitsemisala Kaitseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskus
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Alina Green, Eeli Lääne, Helen Vallisaar
Kontaktiinfo Alina Undrits
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus II kvartal 2014 Tegelik algus II kvartal 2014
Plaanitav lõpp IV kvartal 2014 Tegelik lõpp IV kvartal 2014
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 30.04.2014
Viimane muudatus 15.10.2014
Viimane ülevaatus 15.10.2014