Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

EUROSAI 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus

EUROSAI statuudi kohaselt auditeeris Riigikontroll koostöös Slovakkia riigikontrolliga EUROSAI 2013. aasta raamatupidamise aastaaruannet, et anda hinnang selle õigsusele.

Auditeeritav valitsemisala
Auditeeritav institutsioon European Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSAI)
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Ingrid Hindrikson
Kontaktiinfo Ingrid Hindrikson
+372 640 0759,
ingrid.hindrikson@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus II kvartal 2014 Tegelik algus II kvartal 2014
Plaanitav lõpp II kvartal 2014 Tegelik lõpp II kvartal 2014
Hetkefaas Lõppenud
Seotud auditid
Postitatud 30.04.2014
Viimane muudatus 8.07.2014
Viimane ülevaatus 8.07.2014