Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi tegevus uuringute tellimisel

Auditi eesmärk on välja selgitada, kas riik tellib uuringuid süsteemselt ja läbipaistvalt ning ressursse võimalikult tõhusalt kasutades. Lisaks püütakse hinnata, kuivõrd uuringute tulemusi otsuste tegemisel kasutatakse.
Auditis otsitakse vastust järgmistele põhiküsimustele:
1. Kas uuringute planeerimine on olnud süsteemne ja läbipaistev?
2. Kas uuringuid on tellitud säästlikult ja tõhusalt?
3. Kas uuringute tulemused on praktikas kasutust leidnud?

Auditeeritav valitsemisala
Auditeeritav institutsioon Kõik ministeeriumid koos oma valitsemisala asutustega
(ülevaade tellitud uuringutest esitatakse kõikide valitsemisalade kohta).
Viie valitsemisala põhjal on kavas teha juhtumianalüüs uuringute tellimise korralduse
kohta ministeeriumides ja nende allasutustes.
Auditeeritavad asutused/üksused Kõik ministeeriumid koos oma valitsemisala asutustega
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Raina Loom, Margit Paulus
Kontaktiinfo Raina Loom
+ 372 640 0735
raina.loom@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2014 Tegelik algus I kvartal 2014
Plaanitav lõpp I kvartal 2015 Tegelik lõpp I kvartal 2015
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 9.01.2014
Viimane muudatus 12.03.2015
Viimane ülevaatus 12.03.2015