Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Kallasradade kasutamine

Auditi eesmärgiks on hinnata, kas omavalitsus on üldplaneeringus ette näinud avalikult kasutatavad teed ligipääsuks avalikus kasutuses olevale veekogule ja taganud planeeringust kinnipidamise.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon Valik kohalikke omavalitsusi
Auditeeritavad asutused/üksused Valik kohalikke omavalitsusi
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Illar Tõnisson, Elin Vako, Taavi Mölder
Kontaktiinfo Illar Tõnisson
+372 640 0108
illar.tõnisson@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2014 Tegelik algus IV kvartal 2014
Plaanitav lõpp IV kvartal 2015 Tegelik lõpp IV kvartal 2015
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Ehitustegevus ranna- ja kaldaalal, 2007
Postitatud 3.01.2014
Viimane muudatus 20.01.2016
Viimane ülevaatus 20.01.2016