Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Balti Kaitsekolledži 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus

Balti riikide sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi järgi on Riigikontrollil kohustus auditeerida igal aastal Balti Kaitsekolledži raamatupidamise aastaaruannet ja anda sellele hinnang. See tähendab järgmist:
raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui selle koostamisel on lähtutud raamatupidamise heast tavast, sh riigi raamatupidamise üldeeskirjast ja raamatupidamise seadusest, ning avalikustatud on kogu oluline info, mis annab kolledži finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate.
Kontrolliaruandes esitatakse ka olulisemad tähelepanekud raamatupidamise korralduse ja sisekontrollisüsteemi kohta.

Auditeeritav valitsemisala Kaitseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Balti Kaitsekolledž
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Eeli Lääne, Karolin Kirikal, Nele Närep
Kontaktiinfo Eeli Lääne
+ 372 640 0733
eeli.laane@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus II kvartal 2014 Tegelik algus
Plaanitav lõpp IV kvartal 2014 Tegelik lõpp
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 18.12.2013
Viimane muudatus 2.12.2014
Viimane ülevaatus 2.12.2014