Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi ja kohalike omavalitsuste tegevus olmejäätmete käitlemise korraldamisel

Analüüsida, kuidas edendab riik olmejäätmete liigiti kogumist ja taaskasutusse suunamist ning kas elluviidavate tegevustega suudetakse saavutada olmejäätmete taaskasutuse eesmärgid.

Auditeeritav valitsemisala Keskkonnaministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Keskkonnaministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus, kohalikud omavalitsused
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond, Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolörid Tarmo Olgo, Airi Mikli
Auditirühm Viire Viss, Alar Jürgenson, Margit Lassi, Illar Tõnisson, Sigrid Rajangu, Meeli Saksing
Kontaktiinfo Airi Andresson
+372 640 0752
airi.andresson@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Audit on tulemusauditi ja kohaliku omavalitsuse auditi osakonna ühisaudit.
Peakontrolörid Airi Mikli ja Tarmo Olgo.

Plaanitav algus IV kvartal 2014 Tegelik algus IV kvartal 2014
Plaanitav lõpp II kvartal 2016 Tegelik lõpp IV kvartal 2016
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 18.12.2013
Viimane muudatus 4.04.2017
Viimane ülevaatus 4.04.2017