Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ohtlike jäätmete ja radioaktiivsete jäätmete käitlemine

Hinnata, kas riigil on olemas ülevaade ohtlike jäätmete tekkest ning kas on tagatud nende nõuetekohane käitlus.

Auditeeritav valitsemisala Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon, Keskkonnaagentuur, Tehnilise Järelevalve Amet
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Viire Viss, Krista Jansen, Maidu Lääne
Kontaktiinfo Viire Viss
+ 372 640 0722
viire.viss@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2013 Tegelik algus IV kvartal 2013
Plaanitav lõpp II kvartal 2015 Tegelik lõpp II kvartal 2015
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 18.12.2013
Viimane muudatus 28.08.2015
Viimane ülevaatus 28.08.2015