Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Kaitseotstarbelise varustuse hangete korraldus

Auditi eesmärgiks oli anda hinnang kaitseotstarbelise varustuse hankimise korraldusele
Kaitseministeeriumi valitsemisalas – kas hangeteks eraldatud raha on kasutatud sihipäraselt, hangete korraldamisel on toimitud seaduslikult. Auditi käigus ei otsitud vastust küsimusele, kas hange on põhjendatud ja kooskõlas riigikaitse vajadustega.

Auditeeritav valitsemisala Kaitseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Kaitseväe Logistikakeskus
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Hannes Unt, Mare Kabrits, Sven Potapov
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2008 Tegelik algus I kvartal 2008
Plaanitav lõpp IV kvartal 2008 Tegelik lõpp III kvartal 2009
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 1.09.2008
Viimane muudatus 9.02.2010
Viimane ülevaatus 9.02.2010