Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi tegevus riigi kinnisvara haldamise tsentraliseerimisel

Auditi eesmärgiks on hinnata, kas RKASi tegevus riigile kinnisvara teenuse osutajana on aidanud riigivara korrashoidu tõhusamalt korraldada (sh kas investeeringud ning remonttööd on tehtud vajalikus mahus ja õigel ajal) ning kas ja millistes aspektides on võimalik rääkida suuremast säästlikkusest kinnisvara korrashoiu korraldamisel.

Hinnangu andmisel otsitakse vastust muu hulgas järgmistele küsimustele:
1. Kas riigi kinnisvara haldamine on muutunud kulutõhusamaks?
2. Kas riik on saanud tsentraalse ja adekvaatse ülevaate riigile kuuluvast kinnisvarast ja selle olukorrast?
3. Kas riigile mittevajalikku vara on majandatud heaperemehelikult?

2007. aastal heaks kiidetud riigi kinnisvarastrateegia kohaselt hakkas riigi kinnisvara tsentraalselt valitsema selleks moodustatud äriühing (RKAS). Selleks anti pea kogu riigi kinnisvara üle RKASile, kellelt riigiasutused üürivad tegutsemiseks vajalikku pinda. Riigi kinnisvara haldamise tsentraliseerimise eesmärgiks oli parandada haldamist ja seeläbi säilitada riigi vara paremini ning juhtida vara kasutamist tõhusamalt.

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon Rahandusministeerium
Auditeeritavad asutused/üksused Rahandusministeerium, Riigi Kinnisvara AS
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond, Finantsauditi osakond
Peakontrolörid Tarmo Olgo, Krista Zibo
Auditirühm Triin Jõeleht, Aivar Luik, Ermo Liedemann
Kontaktiinfo Ermo Liedemann
Tel: +372 640 0129
ermo.liedemann@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Audit on tulemusauditi ja finantsauditi osakonna ühisaudit.
Peakontrolörid Krista Zibo ja Tarmo Olgo.

Plaanitav algus II kvartal 2014 Tegelik algus II kvartal 2014
Plaanitav lõpp II kvartal 2016 Tegelik lõpp IV kvartal 2016
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 18.12.2013
Viimane muudatus 4.04.2017
Viimane ülevaatus 4.04.2017