Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ülevaade riigi tegevusest ekspordi arendamisel

Ülevaate eesmärk on kirjeldada ekspordiandmete kogumise korraldust riigis, luua detailne vaade ekspordimahu komponentidest ja nende mõjust majandusele ning selgitada Eestist kui ELi piiririigi staatusest tulenevaid iseärasusi, uusi arengusuundumusi väliskaubandusandmete esitamisel ning tõlgendamisel. Ülevaade annab ainest aruteludeks lahendamist vajavate kitsaskohtade üle riigi ekspordi toetusmeetmete kujundamisel ja strateegilisel planeerimisel.

Ülevaates otsitakse vastust muu hulgas järgmistele küsimustele:
1. Kas olemasolev riiklik väliskaubandusstatistika tagab info riigi majanduse konkurentsivõime iseloomustamiseks?
2. Kas riikliku väliskaubandusstatistikaga seotud iseärasusi teadvustatakse Eesti ekspordi edendamiseks rakendatavate tugimeetmete kujundamisel ja nende edukuse hindamisel?

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Välisministeerium, Statistikaamet, Eesti Pank, EAS, SA KredEx
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Urmet Lee, Triin Jõeleht, Tiina Lelumees
Kontaktiinfo Urmet Lee
+372 640 0751
urmet.lee@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus II poolaasta 2013 Tegelik algus II poolaasta 2013
Plaanitav lõpp I poolaasta 2016 Tegelik lõpp I poolaasta 2017
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 18.12.2013
Viimane muudatus 26.06.2017
Viimane ülevaatus 26.06.2017