Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi tegevus tervishoiu järelevalve korraldamisel ja kvaliteedi hindamisel

Auditi eesmärgiks on anda hinnang tervishoiu järelevalve tõhususele. Lisaks on plaanis hinnata, milliste meetmetega ning kui tõhusalt tagatakse tervishoiu kvaliteeti.

Auditi käigus otsitakse vastust järgmistele küsimustele:
• Kas ja kuidas tagab riik tervishoiuteenuste kvaliteetse osutamise?
• Kas järelevalve teenuse osutajate üle on piisav ja koordineeritud?
• Miks kvaliteeti ei hinnata?
• Kas riik on patsientide õiguste kaitse taganud parimal võimalikul viisil?
• Kuidas on tervishoiu kvaliteedi tagamine korraldatud teistes riikides?

Auditeeritav valitsemisala Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Eesti Haigekassa, Terviseamet, Ravimiamet
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Liisi Uder, Meelis Peerna, Pille Kuusepalu
Kontaktiinfo Liisi Uder
640 0740
liisi.uder@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Audit lõpetatud märgukirja koostamisega.

Plaanitav algus I kvartal 2015 Tegelik algus I kvartal 2015
Plaanitav lõpp II kvartal 2016 Tegelik lõpp II kvartal 2015
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 18.12.2013
Viimane muudatus 5.01.2016
Viimane ülevaatus 5.01.2016