Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Lairibavõrgu ehk kiire interneti väljaehitamise tulemuslikkus

Eesti uue põlvkonna lairiba arendusvisioonis on sõnastatud eesmärk, et aastaks 2015 saavad kõik kodud, asutused ja ettevõtted ühendatud lairibaühendusega ehk tarbida kiiret internetti (kuni 100 Mbit/sek). Selle eesmärgi saavutamiseks plaaniti 2012. aasta lõpuks ehitada Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELASA) koordineerimisel välja 6640 kilomeetrit fiiberoptilisi kaableid ja 884 uut võrguühenduspunkti (projekti nimi EstWin). Praeguseks ei ole algselt lairiba arendusvisioonis püstitatud eesmärke täidetud ja neid ei õnnestu täita ka projekti lõpptähtajaks, s.o 2015. aastaks. Riigi uues infoühiskonna arengukavas aastateks 2014–2020 on lairibavõrgu arendamine ette nähtud kogu arengukava perioodi jooksul. Lairibavõrgu arendamisse on juba suunatud 23 miljonit eurot Euroopa Liidu raha ja kavatsetakse suunata veel vähemalt 41 miljonit eurot.

Auditi eesmärgiks on hinnata, kas lairibavõrgu ehitamise projekti on kavandatud ja ellu viidud riigi ja avalikkuse vajadustest lähtudes ning kas kõik majapidamised, ettevõtted ja asutused saavad aastaks 2020 kasutada kiiret internetiühendust.

Lairibavõrgu arendamise tulemuslikkuse hindamiseks otsitakse vastust järgmistele küsimustele:
1. Kas lairibaprojekti on kavandatud ja ellu viidud lähtuvalt riigi ja avalikkuse vajadustest?
2. Kas kõik majapidamised, ettevõtted ja asutused saavad aastaks 2020 kasutada kiiret internetiühendust?

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigi Infosüsteemi Amet (RIA), Põllumajandusministeerium, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Siseministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Konkurentsiamet ning Tehnilise Järelevalve Amet ja Eesti Lairiba Sihtasutus (ELA SA).
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Kaire Kuldpere, Alo Lääne, Jevgeni Lazartšuk
Kontaktiinfo Kaire Kuldpere
+372 640 0745
[email protected]
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2013 Tegelik algus IV kvartal 2013
Plaanitav lõpp I kvartal 2015 Tegelik lõpp I kvartal 2015
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 18.12.2013
Viimane muudatus 19.03.2015
Viimane ülevaatus 19.03.2015