Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Eesti Energia välisinvesteeringud

Eesmärk on anda ülevaade Eesti Energia välisprojektidega seotud lepingulistest kohustustest ning sellest, kuidas ja millist taustteavet kasutades on välisinvesteeringute otsused tehtud. Lisaks püütakse välja selgitada, kui suur on tõenäosus, et nendes projektides kavandatu ka lähitulevikus realiseerub ja millist kasu või kahju see Eestile toob.

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Eesti Energia
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Kaire Kuldpere, Silver Jakobson, Kristiina Visnapuu, Lauri Matsulevitš
Kontaktiinfo Kaire Kuldpere
+372 640 0745
kaire.kuldpere@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus II kvartal 2015 Tegelik algus II kvartal 2015
Plaanitav lõpp II kvartal 2016 Tegelik lõpp IV kvartal 2016
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 18.12.2013
Viimane muudatus 5.04.2017
Viimane ülevaatus 5.04.2017