Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Kohalike omavalitsuste tegevus avalike hoonete ohutuse tagamisel

Auditi eesmärgiks on hinnata, kas kohalikud omavalitsused on enne avalikele hoonetele kasutusloa väljastamist veendunud, et hoone on ohutu, s.t et on kontrollinud seaduses ette antud määral ehitusdokumentatsiooni nõuetekohasust ja puuduste ilmnemisel lasknud need kõrvaldada.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon Valik kohalikke omavalitsusi
Auditeeritavad asutused/üksused Tartu linn, Tallinna linn
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Illar Tõnisson, Sigrid Rajangu, Janne Kurg
Kontaktiinfo Illar Tõnisson
+372 640 0108
illar.tõnisson@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2013 Tegelik algus IV kvartal 2012
Plaanitav lõpp IV kvartal 2014 Tegelik lõpp IV kvartal 2014
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 16.12.2013
Viimane muudatus 18.02.2015
Viimane ülevaatus 18.02.2015