Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

LEADER-programmi toetuste jagamine

Auditi eesmärgiks on analüüsida LEADER-meetme korraldust ning hinnata rahastatavate projektide valiku läbipaistvust, huvide konflikti vältimist piirkondlikes tegevusrühmades ja LEADER-programmi üldist riigipoolset korraldust.

Küsimused, millele auditi käigus vastust otsitakse, on järgmised:
1. Kas toetust saanud projektide valik on olnud piisavalt läbipaistev?
2. Kas valikut tehes on välditud huvide konflikti oht?
3. Kas LEADER-meetmele on riik seadnud selged eesmärgid ning kas nende täitmise kohta kogutakse piisavat infot?

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused, Põllumajandusministeerium
Auditeeritav institutsioon Piirkondlikud tegevusgrupid LEADER-süsteemis (s.o KOVi osalusel tegutsevad MTÜd)
Auditeeritavad asutused/üksused Piirkondlikud tegevusgrupid LEADER-süsteemis (s.o KOVi osalusel tegutsevad MTÜd)
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Tambet Drell
Kontaktiinfo Tambet Drell
+372 640 0104
tambet.drell@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2014 Tegelik algus I kvartal 2014
Plaanitav lõpp II kvartal 2015 Tegelik lõpp II kvartal 2015
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 16.12.2013
Viimane muudatus 28.08.2015
Viimane ülevaatus 28.08.2015