Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Haridustoetuse kasutamine valdades ja linnades

Auditi eesmärgiks on hinnata omavalitsuste tegevust raha kasutamisel, mis on riigieelarvest eraldatud munitsipaalkoolide toetamiseks, ning riigi loodud õigusliku raamistiku piisavust, et tagada toetuse kasutamine riigi seatud eesmärgil.

Küsimused, millele auditi käigus vastust otsitakse, on järgmised:
1. Kas haridustoetuse kasutamine on selgelt ja üheselt mõistetavalt reguleeritud?
2. Kas vallad-linnad on haridustoetuse raha kasutanud sihipäraselt?
3. Kas eraldatud raha jõuab koolideni?
4. Kas koolid on haridustoetust kasutanud õiguspäraselt?

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused, Haridus- ja Teadusministeerium
Auditeeritav institutsioon Valik kohalikke omavalitsusi
Auditeeritavad asutused/üksused Valik kohalikke omavalitsusi
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Tambet Drell, Reet Rutus, Anneliis Arm
Kontaktiinfo Tambet Drell
+372 640 0104
tambet.drell@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2015 Tegelik algus I kvartal 2015
Plaanitav lõpp II kvartal 2016 Tegelik lõpp III kvartal 2016
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 16.12.2013
Viimane muudatus 7.09.2016
Viimane ülevaatus 7.09.2016