Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Lasteaiakohtade kättesaadavus valdades ja linnades

Auditi eesmärgiks on hinnata omavalitsuste tegevust lasteasutuste teenuste kättesaadavuse tagamisel ning arvestuse pidamisel munitsipaallasteaia koha ootel olevate laste üle. Analüüsitakse munitsipaallasteaedades loodud tingimuste vastavust seadusenõuetele, tegevusi lasteaiakohtade puuduse vähendamiseks ja lasteaia ruumitingimuste parandamist, toetussüsteeme munitsipaallasteaias kohata jäänud laste peredele ning eralasteasutuste tegevuse toetamist. Samuti on Riigikontrolli tähelepanu all lasteaiajärjekordade läbipaistvus ja töökorraldus võimu kuritarvituse riski maandamiseks järjekordade pidamisel.

Küsimused, millele auditi käigus vastust otsitakse, on järgmised:
1. Kas omavalitsuse tegevus lastehoiuteenuste kättesaadavus tagamisel on olnud piisav?
2. Kas lasteaiajärjekordade pidamisel on võimu kuritarvituse risk piisavalt maandatud?

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Tallinna linn, Rae vald, Harku vald, Viimsi vald, Kuusalu vald, Tartu linn, Tartu vald, Ülenurme vald
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Tambet Drell, Igor Aljošin, Riina Saaremägi
Kontaktiinfo Tambet Drell
+372 640 0104
tambet.drell@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2013 Tegelik algus IV kvartal 2013
Plaanitav lõpp II kvartal 2015 Tegelik lõpp IV kvartal 2015
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 16.12.2013
Viimane muudatus 11.11.2015
Viimane ülevaatus 11.11.2015