Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Reklaami- ja kommunikatsiooniraha kasutamine valdades ja linnades

Auditi eesmärgiks on analüüsida omavalitsuste kulusid kommunikatsioonile, reklaamile ja teavitusele ning hinnata kulude õiguspärasust. Auditis on keskse tähelepanu all omavalitsuse ja tema ametiisikute tegevus vältimaks omavalitsuse, s.o avaliku raha kasutamist kindlate poliitikute või poliitiliste ühenduste maine- ja teavituskampaaniates.

Küsimus, millele auditi käigus vastust otsitakse, on järgmine:
1. Kas kohaliku omavalitsuse kulud reklaami- ja teavitustegevusele on õiguspärased?

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon Valik kohalikke omavalitsusi
Auditeeritavad asutused/üksused Valik kohalikke omavalitsusi
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Tambet Drell, Reet Rutus, Anneliis Arm
Kontaktiinfo Tambet Drell
+372 640 0104
tambet.drell@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2013 Tegelik algus IV kvartal 2013
Plaanitav lõpp IV kvartal 2014 Tegelik lõpp I kvartal 2015
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 16.12.2013
Viimane muudatus 22.01.2015
Viimane ülevaatus 22.01.2015