Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Kinnisvaraarendajatele üle antud kohustuste täitmine kohalikes omavalitsustes

Auditi eesmärgiks on hinnata, kas omavalitsused on suutnud tagada detailplaneeringu elluviimisega seotud kinnisvaraarendajatele üle antud kohustuste täitmise.

Auditiga vaadatakse, kas omavalitsused on näinud ette lahendused olukordadeks, kus arendajad jätavad oma kohustused täitmata, ja kas kohustuste täitmise üle tehakse järelevalvet ning rakendatakse kokkulepitud sanktsioone. Kui arendaja pole suutnud lepinguga üle võetud kohustusi täita, hinnatakse seda, kas omavalitsus on asunud ise neid kohustusi täitma. Hinnang omavalitsuse tegevusele kohustuste täitmisel antakse detailplaneeringute kaupa.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon Valik kohalikke omavalitsusi
Auditeeritavad asutused/üksused Saue linn, Saue vald, Rae vald, Kuusalu vald, Are vald, Sauga vald, Kose vald, Saku vald, Harku vald, Ülenurme vald, Paikuse vald, Tahkuranna vald
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Illar Tõnisson, Elin Vako, Taavi Mölder
Kontaktiinfo Illar Tõnisson
+372 640 0108
illar.tõnisson@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2013 Tegelik algus IV kvartal 2013
Plaanitav lõpp IV kvartal 2014 Tegelik lõpp
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 22.10.2013
Viimane muudatus 2.12.2014
Viimane ülevaatus 2.12.2014