Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi asutatud sihtasutustele toetuste andmine ja nende sihipärane kasutamine

Riigi eraldatud toetuste, v.a ELi raha, kasutamise üle puudub praegu süsteemne kontroll. Riigi sihtasutusi ja muid eraõiguslikke isikuid auditeerivad vandeaudiitorid pole seni hinnanud riigieelarve raha sihipärast kasutamist ning ka Riigikontroll ei ole seda valdkonda regulaarselt auditeerinud. Ministeeriumite järelevalve toetuste kasutamise sihipärasuse üle on sageli jäänud formaalseks. Auditis hinnatakse seda, kas ministeeriumid on loonud sisekontrollisüsteemi, et tagada toetuste sihipärane kasutamine; ning seda, kuidas on sihtasutused neile eraldatud toetusi kasutanud.
Auditi põhiküsimused on järgmised:
1. Kas ministeeriumitel on toetuste andmisele seatud selged eesmärgid?
2. Millised on kontrollisüsteemid, mis on ministeeriumid loonud toetuste jagamiseks ja nende kasutamise jälgimiseks?
3. Kas ja kuidas on sihtasutused toetuste kasutamise kokkuleppeid ministeeriumitega täitnud?
4. Kas riigi asutatud sihtasutused on saadud toetusi sihipäraselt kasutanud?

Auditeeritav valitsemisala
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Sale Ajalik
Kontaktiinfo Sale Ajalik
+ 372 6400 0707
sale.ajalik@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus III kvartal 2013 Tegelik algus III kvartal 2013
Plaanitav lõpp I kvartal 2014 Tegelik lõpp II kvartal 2014
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 3.01.2013
Viimane muudatus 8.07.2014
Viimane ülevaatus 8.07.2014