Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Balti Kaitsekolledži 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus

Tulenevalt Vastastikuse Mõistmise Memorandumist on Riigikontrollil kohustus auditeerida iga-aastaselt Balti Kaitsekolledži aastaaruannet ja anda sellele hinnang. See tähendab:
• raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui selle koostamisel on lähtutud raamatupidamise heast tavast, sh riigi raamatupidamise üldeeskirjast ja raamatupidamise seadusest ning avalikustatud on kogu oluline informatsioon, mis annab kolledži finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate.
Kontrolliaruandes tuuakse välja ka olulisemad tähelepanekud raamatupidamiskorralduse ja sisekontrollisüsteemi kohta.

Auditeeritav valitsemisala Kaitseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Balti Kaitsekolledž
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus III kvartal 2013 Tegelik algus
Plaanitav lõpp IV kvartal 2013 Tegelik lõpp
Hetkefaas Lõppenud
Seotud auditid
Postitatud 3.01.2013
Viimane muudatus 8.07.2014
Viimane ülevaatus 8.07.2014