Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

EUROSAI 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus

Auditeeritav valitsemisala
Auditeeritav institutsioon European Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSAI)
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Jüri Kurss
Kontaktiinfo Jüri Kurss
+372 640 0732
juri.kurss@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2013 Tegelik algus I kvartal 2013
Plaanitav lõpp II kvartal 2013 Tegelik lõpp II kvartal 2013
Hetkefaas Lõppenud
Seotud auditid
Postitatud 3.01.2013
Viimane muudatus 8.07.2014
Viimane ülevaatus 8.07.2014