Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Eakate hoolekande korraldus valdade ja linnade üldhooldekodudes

Auditis analüüsitakse eakate üldhooldekoduteenuse korraldust omavalitsustes. Hinnatakse hooldekodude vastavust seadusest või selle alusel antud õigusaktidest tulenevatele nõuetele; omavalitsuste järelevalvet teenuse osutamise kohta sõlmitud lepingute täitmise üle; seda, kuidas riik (Sotsiaalministeerium) on oma tegevuse kaudu soodustanud omavalitsustes üldhooldekoduteenuste kättesaadavust ja aidanud tagada kvaliteeti.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused, Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused 10–20 omavalitsuste hooldekodu, vastavad omavalitsused
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Tambet Drell, Mari Mandel-Madise, Igor Aljošin
Kontaktiinfo Tambet Drell
+ 3726400104
tambet.drell@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2013 Tegelik algus I kvartal 2013
Plaanitav lõpp II kvartal 2014 Tegelik lõpp II kvartal 2014
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 3.01.2013
Viimane muudatus 11.07.2017
Viimane ülevaatus 11.07.2017