Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Euroopa Kalandusfondi vesiviljelustoetuse mõju

Riigikontrolli eesmärgiks on hinnata, kas Euroopa Kalandusfondi toetused (ca 57 mln eurot) on aidanud saavutada majanduslikult elujõulist ja keskkonnasäästlikku vesiviljelust ja kalakasvatust ning kas sel on olnud positiivne mõju selle majandusharu arengule tervikuna. Toetuste mõjul väheneb surve looduslikele kalavarudele, kuna seda korvatakse osaliselt kalakasvatusega.
Vesiviljeluse valdkonna eesmärkide saavutamise hindamiseks otsitakse vastust järgmistele küsimustele:
1. Kas riik on suunanud toetused peamiselt neile kalakasvatajatele, kel on suurem lisandväärtuse ja tootlikkuse potentsiaal ning kes loovad uusi töökohti?
2. Kas toetused on suunanud ettevõtjaid arvestama tarbijate vajadusi ja eelistusi kalatoodete järele ning kas turul toimub toodete aktiivne pakkumine?
3. Kas järelevalve tagab toetuste tõhusa kasutamise vesiviljelusobjektidel?

Auditeeritav valitsemisala Põllumajandusministeerium, Keskkonnaministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Põllumajandusministeerium, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Keskkonnainspektsioon, Keskkonnaamet
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Maidu Lääne, Matis Mägi, Viire Viss
Kontaktiinfo Viire Viss
+372 640 0722
viire.viss@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus II kvartal 2015 Tegelik algus II kvartal 2015
Plaanitav lõpp II kvartal 2016 Tegelik lõpp II kvartal 2016
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Euroopa Kalandusfondi toetused kalalaevastiku kohandamisel ja taristu arendamisel - 2013
Postitatud 3.01.2013
Viimane muudatus 24.05.2016
Viimane ülevaatus 24.05.2016