Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi tegevus põlevkivi kaevandamis- ja töötlemisjäätmete käitlemise korraldamisel

Auditi eesmärgiks on hinnata, kas riigil on olemas ülevaade põlevkivijäätmete tekkimisest ja ladestamisest, põlevkivijäätmehoidlate seisundist ning nende mõjust keskkonnale. Aastakümnete jooksul on tekkinud ligikaudu 40 põlevkivijäätmehoidlat.

Auditiga otsib Riigikontroll vastust järgmistele küsimustele:
1. Kas riik teab, kui palju Eestis põlevkivi kaevandamis-ja töötlemisjäätmeid tekib?
2. Kas on olemas tegevuskava põlevkivijäätmete koguse ning jäätmete ohtlikkuse vähendamiseks?
3. Kas riigil on ülevaade põlevkivijäätmehoidlate seisundist ja sellest tulenevast keskkonnamõjust?

Auditeeritav valitsemisala Keskkonnaministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), Keskkonnaagentuur (KAUR), Keskkonnainspektsioon.
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Kaire Kuldpere, Alar Jürgenson, Silver Jakobson, Margit Lassi
Kontaktiinfo Kaire Kuldpere
+372 640 0745
kaire.kuldpere@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2013 Tegelik algus IV kvartal 2013
Plaanitav lõpp II kvartal 2015 Tegelik lõpp II kvartal 2015
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Riigi tegevus põlevkivi kasutamise suunamisel (2014);
Elektritootmise võimalikud valikud (2012);
Riigi tegevus kasvuhoonegaaside koguste vähendamisel (2009);
Saastetasude mõju keskkonnasaaste vähendamisele (2008);
Riigi tegevus jääkreostuse likvideerimisel (2004).
Postitatud 3.01.2013
Viimane muudatus 28.08.2015
Viimane ülevaatus 28.08.2015