Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Looduskaitse korraldamine ja rahastamine poollooduslike koosluste säilimise tagamiseks

Looduskaitse korraldust on viimasel kümnendil korduvalt reformitud: administratsiooniga kaitsealade (rahvuspargid ja suuremad looduskaitsealad) ning keskkonnateenistuste valitseda olnud kaitsealade asemele loodi riiklik looduskaitsekeskus, mis paar aastat hiljem (2009) moodustatud keskkonnaameti koosseisu sulandus. Kaitsealade taristu anti majandada Riigimetsa Majandamise Keskusele, kelle ülesandeks sai ka teha kaitsekorralduslikke töid.
Auditi eesmärgiks on hinnata, kas looduskaitse korraldus, sealhulgas investeeringud, aitavad tõhusalt kaasa kaitseväärtuste hea seisundi säilimisele või saavutamisele.

Auditeeritav valitsemisala Keskkonnaministeerium, Põllumajandusministeerium
Auditeeritav institutsioon Keskkonnaministeerium, Põllumajandusministeerium
Auditeeritavad asutused/üksused Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Viire Viss, Matis Mägi, Kaire Kesküla
Kontaktiinfo Viire Viss
+ 372 640 0722
viire.viss@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2013 Tegelik algus IV kvartal 2013
Plaanitav lõpp I kvartal 2015 Tegelik lõpp I kvartal 2015
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 3.01.2013
Viimane muudatus 31.03.2015
Viimane ülevaatus 31.03.2015