Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ülevaade riigi rändepoliitika valikutest

Ülevaade koostatakse, et anda tervikpilt Eesti rändepoliitilistest valikutest ning nende valikute plussidest ja miinustest. Ülevaates analüüsitakse ühelt poolt võimalusi lahendada tööjõupuuduse probleem senise konservatiivse rändepoliitika jätkumisel ning teiselt poolt variante rahuldada Eesti tööjõuvajadus suurema sisserände kaudu. Tutvustame erinevaid sisserändekontseptsioone ning toome välja nende tugevad ja nõrgad küljed ning ohud Eesti kontekstis. Maailmapraktikat kasutades selgitame võimalusi, kuidas tutvustada võimalikele sisserändajatele Eesti tööturu ja haridusvõimalusi eesmärgiga soodustada vajalike inimeste Eestisse tulekut. Eraldi käsitletakse ühe valikuna riigi võimalusi väljarännet pidurdada.
Ülevaate käigus analüüsitakse valikuid (sh teiste riikide praktikale tuginedes), kuidas sisserändajaid võimalikult hästi Eesti ühiskonda lõimida. Tuuakse välja peamised riskitegurid Eesti kontekstis ning positiivsed ja negatiivsed näited lähiriikide kogemusest. Ülevaade antakse ka ühelt poolt sellest, mis on Eestisse sisserändajatest tööturu seisukohalt edasi saanud, ning teiselt poolt sellest, millise taustaga inimesed on Eestist välja läinud. Ülevaatega soovitakse algatada arutelu, kuidas lisaks riiklike poliitiliste valikute tegemisele leida tööjõuvajaduse probleemile lahendus rändepoliitika abil ning mil moel seda tuleks teha.
Lisaks on plaanis juhtida poliitikute ja avalikkuse tähelepanu sellele, et valikud tuleb teha võimalikult kiiresti (kuid mitte kiirustades).
Ülevaate põhiküsimused on järgmised:
1. Kas ränne on aidanud tööjõupuudust leevendada?
2. Millised on võimalused sisserändajate lõimimiseks Eesti ühiskonda?
3. Millised on Eesti rändepoliitilised valikud ning nendega kaasnevad plussid ja miinused?

Auditeeritav valitsemisala Siseministeerium, Välisministeerium, Sotsiaalministeerium , Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kultuuriministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Liisi Uder, Mart Vain, Thea Teinemaa
Kontaktiinfo Liisi Uder
640 0740
liisi.uder@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2013 Tegelik algus IV kvartal 2013
Plaanitav lõpp II kvartal 2015 Tegelik lõpp II kvartal 2015
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 3.01.2013
Viimane muudatus 17.06.2015
Viimane ülevaatus 17.06.2015