Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi tegevus iseseisva õendusabi korraldamisel

Auditi tulemusena antakse hinnang, kas hooldusraviteenus on kättesaadav, vastab patsientide vajadustele, on rahastatud säästlikult ja kestlikult ning kas ELi raha on kulutatud mõistlikult.

Auditi käigus otsitakse vastust järgmistele küsimustele:
• Kas hooldusraviteenuse maht on piisav?
• Kas hooldusravi vajavad isikud saavad õige teenuse?
• Kas on tagatud hooldusraviteenuste kvaliteet?
• Kas hooldusravi ajakohastamiseks mõeldud raha on kasutatud säästlikult?

Auditeeritav valitsemisala Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa, Terviseamet
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Liisi Uder, Meelis Peerna, Pille Kuusepalu
Kontaktiinfo Liisi Uder
640 0740
liisi.uder@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2013 Tegelik algus IV kvartal 2013
Plaanitav lõpp I kvartal 2015 Tegelik lõpp I kvartal 2015
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 3.01.2013
Viimane muudatus 18.02.2015
Viimane ülevaatus 18.02.2015