Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Eesti Rahvusringhäälingu juhtimine ja rahastamine

Auditi eesmärgiks on hinnata, kas riik on teinud kõik endast oleneva, et tagada rahvusringhäälingule mõeldud raha säästlik ja eesmärgipärane kasutamine ning kuidas Eesti Rahvusringhääling (ERR) riigi rahaga ümber käib. ERR tegevust rahastatakse läbi erinevate allikate. 2013. a eelarve kohaselt olid ERR tulud kokku 30 422 954 eurot ja kulud kokku 25 735 461 miljonit eurot. ERR tegevuse peamiseks väljundiks on programm. Programmitootmise kulud moodustavad 62%, tootmiseks ja tugitegevuseks kulub 29 % kogukuludest. Seadus kohustab ERRi avalike ülesannete täitmiseks tootma vähemalt kahte teleprogrammi ja nelja ööpäevaringset raadioprogrammi.

Auditis otsitakse vastust järgmistele põhiküsimustele:
1) Kas riigil on ülevaade ERR rahastamisallikatest ning kas rahastamine on läbipaistev?
2) Kas riik on määratlenud selged eesmärgid ERR toetamisel?
3) Kas ERR kasutab oma raha, vara ja tööjõudu põhiülesannete täitmiseks?
4) Kas ERR täidab oma põhiülesandeid efektiivselt?
5) Kas ERRi sisekontrollisüsteem toimib?

Auditeeritav valitsemisala Kultuuriministeerium
Auditeeritav institutsioon Kultuuriministeerium, Eesti Rahvusringhääling
Auditeeritavad asutused/üksused Kultuuriministeerium, Eesti Rahvusringhääling
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Raina Loom, Sale Ajalik, Ivika Vispel, Maret Hinno, Ave Matsalu, Katrin Pärnpuu, Kadri Pungas
Kontaktiinfo Raina Loom,
+ 3726400735,
raina.loom@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus III kvartal 2014 Tegelik algus III kvartal 2014
Plaanitav lõpp I kvartal 2016 Tegelik lõpp II kvartal 2016
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 3.01.2013
Viimane muudatus 7.09.2016
Viimane ülevaatus 7.09.2016