Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Innovatsiooni toetusmeetmete mõju ettevõtete konkurentsivõimele

Rahvastikuprotsesside tõttu on lähituleviku üks olulisemaid küsimusi, kuidas suudab Eesti majandus vananeva ja väheneva rahvastiku tingimustes ühiskonnale võimalikult palju tulu teenida.
Majanduse konkurentsivõime parandamiseks on vaja ettevõtetel teha arendustööd, mis viiks uue või täiustatud toote või teenuse müügini. Viljakas arendustöö loob võimaluse positsioneeruda väärtusahelas soodsamalt, omandada patenditulu, suurendada tootmise teadmispõhisust ning kokkuvõttes rohkem teenida.
Eesti riik on ettevõtete innovatsioonivõimekuse toetamise seadnud prioriteediks, kasutanud selleks sadu miljoneid eurosid ning mitterahalisi mõjutusvahendeid. Auditi eesmärgiks on hinnata, kas riigi toetusmeetmed on viinud arengukavades seatud eesmärkide saavutamiseni ja toonud ootuspäraseid tulemusi. Seejuures keskendutakse riigi meetmetele, mis on sihitud uute lahenduste (toodete ja teenuste) väljatöötamisele, kommertsialiseerimisele ning ettevõtete ja teadusasutuste koostööle. Samuti analüüsitakse, kas riik on kujundanud ja korrigeerib innovatsioonimeetmeid, võttes arvesse seniseid tulemusi ja analüüse ning kaasates ettevõtjaid.

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium
Auditeeritav institutsioon Riigikantselei
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Riigikantselei, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Sihtasutus Archimedes
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Ermo Liedemann, Maret Hinno, Lauri Matsulevitš
Kontaktiinfo Ermo Liedemann
+ 3726400129
ermo.liedemann@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2012 Tegelik algus IV kvartal 2012
Plaanitav lõpp III kvartal 2014 Tegelik lõpp IV kvartal 2014
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Riigi ettevõtlustoetuste mõju Eesti majanduse konkurentsivõimele (2009);
Riigi tegevus teadus- ja arendustegevuse võtmevaldkondade edendamisel (2012)
Postitatud 3.01.2013
Viimane muudatus 22.12.2014
Viimane ülevaatus 22.12.2014