Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi pensionisüsteemi jätkusuutlikkus

Hinnang antakse riigi tegevusele pensionikindlustussüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisel. Riigi tegevust saab pidada tõhusaks ja säästlikuks, kui pensionikindlustussüsteemis on tehtud kõik vajalikud muudatused õigel ajal, et tagada süsteemi finantsiline jätkusuutlikkus. Eesti kontekstis tähendab finantsilise jätkusuutlikkuse tagamine, et pensionikindlustussüsteem motiveerib inimesi võimalikult kaua tööturul püsima ning pensionideks kogutava raha juhtimiseks on loodud reeglid, mis tagavad vähemalt raha säilimise, ideaaljuhul ostujõu kasvu.
Auditi käigus antakse vastus järgmistele küsimustele:
1) Kas kehtiv pensionikindlustussüsteem soosib, et inimesed püsivad võimalikult kaua tööturul?
2) Kas riik on teinud kõik endast oleneva, et tagada pensionisüsteemi toimimismehhanismide abil finantsiline jätkusuutlikkus?

Auditeeritav valitsemisala Sotsiaalministeerium , Rahandusministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Sotsiaalkindlustusamet, Eesti Töötukassa, Sihtasutus Innove
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Liisi Uder, Mart Vain, Thea Teinemaa
Kontaktiinfo Liisi Uder
+ 3726400740
liisi.uder@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2012 Tegelik algus IV kvartal 2012
Plaanitav lõpp I kvartal 2014 Tegelik lõpp I kvartal 2014
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 20.01.2012
Viimane muudatus 17.01.2018
Viimane ülevaatus 17.01.2018