Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Arvamus digitaaldokumentide halduse ja säilitamise korraldusest riigihalduses

Auditeeritav valitsemisala Valitsusasutused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Birgit Aasa
Kontaktiinfo Auditi kohta saab lisainfot Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistusest
tel +372 640 0704 või +372 640 0777, e-post riigikontroll@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2006 Tegelik algus II kvartal 2007
Plaanitav lõpp IV kvartal 2008 Tegelik lõpp I kvartal 2009
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 1.09.2008
Viimane muudatus 9.02.2010
Viimane ülevaatus 9.02.2010