Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Keskkonnaministeeriumi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Riigikontrolli peab riigieelarve seaduse kohaselt andma hinnangu riigiraamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele. See tähendab järgmist:
• Raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui selle koostamisel on lähtutud raamatupidamise heast tavast, sh riigi raamatupidamise üldeeskirjast ja raamatupidamise seadusest ning avalikustatud on kogu oluline info, mis annab ministeeriumi finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate.
• Tehingud on seaduslikud, kui need on tehtud kooskõlas riigieelarve seaduse ning 2012. aasta riigieelarve seadustega.
Seaduslikkuse auditeerimisel pööratakse tähelepanu ka riigivara- ja riigihangete seaduse täitmisele ning eelarve heaperemehelikule kasutamisele.

Auditeeritav valitsemisala Keskkonnaministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Krista Zibo, Gert Schultz, Gerli Eisberg, Andrei Katsuba, Stella Iis
Kontaktiinfo Krista Zibo
+ 372 6400 0718
krista.zibo@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus III kvartal 2012 Tegelik algus III kvartal 2012
Plaanitav lõpp II kvartal 2013 Tegelik lõpp II kvartal 2013
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Riigi 2012. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus
Postitatud 2.01.2012
Viimane muudatus 2.07.2013
Viimane ülevaatus 2.07.2013