Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

EUROSAI 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus

Auditeeritav valitsemisala
Auditeeritav institutsioon European Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSAI)
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Jüri Kurss
Kontaktiinfo Jüri Kurss
+372 640 0732
juri.kurss@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus I kvartal 2012 Tegelik algus I kvartal 2012
Plaanitav lõpp II kvartal 2012 Tegelik lõpp II kvartal 2012
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 2.01.2012
Viimane muudatus 3.01.2013
Viimane ülevaatus 3.01.2013