Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Presidendi Kantselei 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Riigikontroll annab riigieelarve seaduse kohaselt hinnangu Vabariigi Presidendi Kantselei majandusaasta koondaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele. See tähendab:

1) Raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui selle koostamisel on lähtutud riigi raamatupidamise üldeeskirjast, raamatupidamise heast tavast ja raamatupidamise seadusest ning avalikustatud on kogu oluline info, mis annab ministeeriumi finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate.

2) Majandustehingud on seaduslikud, kui tehingud on tehtud kooskõlas riigieelarve seaduse ning 2011. aasta riigieelarve ja lisaeelarve seadustega.

Seaduslikkuse auditeerimisel pööratakse tähelepanu ka riigivara- ja riigihangete seaduste täitmisele ning eelarve heaperemehelikule kasutamisele.

Auditeeritav valitsemisala Põhiseaduslikud institutsioonid
Auditeeritav institutsioon Eesti Vabariigi Presidendi Kantselei
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus I kvartal 2012 Tegelik algus I kvartal 2012
Plaanitav lõpp II kvartal 2012 Tegelik lõpp II kvartal 2012
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Riigi 2011. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus
Postitatud 2.01.2012
Viimane muudatus 17.07.2012
Viimane ülevaatus 17.07.2012