Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Investeeringute kavandamine valdades ja linnades (järelaudit)

Riigikontroll analüüsis 2007. aastal auditis „Kohaliku omavalitsuse üksuste investeeringud“ investeeringute kavandamist valdades ja linnades. Riigikontroll tõi välja, et
- omavalitsuste arengukavad ei ole omavahel võrreldavad ja investeeringute osas omavahel kooskõlas;
- riigis pole kellelgi ülevaadet kõigi linnade-valdade seatud prioriteetidest;
- finantsplaneerimine omavalitsustes on nõrk;
- riigi investeeringutoetuste eraldamisel puuduvad ühtsed kriteeriumid.
Suur osa tehtud soovitustest leidis väljundi kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses (KOFS).
2011. aastast tuleb omavalitsustel koostada arengukava osana või iseseisva dokumendina eelarvestrateegia. KOFSi kohaselt tuleb eelarvestrateegias esitada investeerimise eelarveosa olulisemad tegevused ja investeeringud koos kogumaksumuse prognoosi ning võimalike rahastamisallikatega.
Järelauditiga soovitakse analüüsida ja hinnata, kuidas on investeeringute kavandamine võrreldes 2007. aastaga muutunud, millised auditis tõstatatud probleemid on lahendatud, millised eksisteerivad endiselt ning millised on lisandunud.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Illar Tõnisson, Kristel Makus , Annika Jaansoo
Kontaktiinfo Illar Tõnisson
+ 372 640 0108
Illar.tonisson@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2012 Tegelik algus IV kvartal 2012
Plaanitav lõpp III kvartal 2013 Tegelik lõpp
Hetkefaas Lõppenud
Seotud auditid Kohaliku omavalitsuse üksuste investeeringud (2007)
Postitatud 2.01.2012
Viimane muudatus 8.07.2014
Viimane ülevaatus 8.07.2014