Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Maamaksu kogumise ja arvestamise probleemid kohalikes omavalitsustes

Hinnatakse, kas kohalikud omavalitsused täidavad maamaksuandmete esitamisel ja soodustuste arvutamisel maamaksuseadust; kas riik on maksusoodustusi kehtestades analüüsinud, milliseid abivahendeid omavalitsused maamaksu arvutamisel vajavad, ja need abivahendid omavalitsustele loonud ning selgitanud välja kohalike omavalitsuste kulud maamaksu arvestamiseks andmete esitamisel.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Illar Tõnisson, Elin Vako
Kontaktiinfo Illar Tõnisson
+ 372 640 0108
Illar.tonisson@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus I kvartal 2012 Tegelik algus I kvartal 2012
Plaanitav lõpp IV kvartal 2012 Tegelik lõpp IV kvartal 2012
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 2.01.2012
Viimane muudatus 29.11.2012
Viimane ülevaatus 29.11.2012