Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Põhivara arvestuse korraldus valdades ja linnades

Auditis hinnatakse, kas materiaalse põhivara nõuetekohaseks arvestuseks on auditeeritavates omavalitsusüksustes loodud eeldused ning kas arvestuses ei esine olulisi vigasid. Auditis kasutatavad hindamisalused tulenevad raamatupidamise seadusest, riigi raamatupidamise üldeeskirjast ning Raamatupidamise Toimkonna juhenditest. Hindamiskriteeriumid lepitakse auditeeritavatega täpsemalt kokku.
Varasemates auditites, kus Riigikontroll on käsitlenud raamatupidamisarvestust omavalitsustes ühekaupa, on tuvastatud põhivara arvestuses mitmeid probleeme. Materiaalne põhivara on omavalitsustes suurima väärtusega vararühm ning vead selle arvestuses võivad mõjutada arvestuse põhjal tehtavaid otsuseid. Auditiga püütakse leida omavalitsustele laiemalt omaseid vigu, mille esinemise võimalusi saaks edaspidi vältida, kui riik (nt Rahandusministeerium) annaks ühtseid suuniseid.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused 10–15 kohalikku omavalitsust, 10–15 linna-valda
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Tambet Drell, Kristel Makus , Anneliis Arm
Kontaktiinfo Tambet Drell
+ 372 640 0104
tambet.drell@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus I kvartal 2012 Tegelik algus I kvartal 2012
Plaanitav lõpp I kvartal 2013 Tegelik lõpp I kvartal 2013
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 2.01.2012
Viimane muudatus 28.03.2013
Viimane ülevaatus 28.03.2013