Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Laste sotsiaalhoolekande korraldus valdades ja linnades

Hinnata omavalitsuste ja maavalitsuste töökorraldust ja tegevust sotsiaalabi osutamisel hoolekannet vajavatele lastele. Hinnang antakse, lähtudes sotsiaalhoolekande seaduses, perekonnaseaduses, lastekaitseseaduses jm õigusaktides omavalitsusüksustele ning maavalitsusele pandud ülesannetest. Auditiga selgitatakse, kuidas nende ülesannete täitmisega hakkama saadakse.
Laste hoolekandes on seaduste järgi oluline roll just omavalitsustel, kes peavad laste õigusi ja heaolu ohustavaid probleeme kiiresti märkama ning nende lahendamiseks asjakohaste meetmetega sekkuma. Omavalitsuste suutlikkus seda rolli täita ei ole praegu sageli piisav ning ülesannete korraldus vajab edaspidi läbivaatamist ja muutmist.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused, Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused 10–15 kohalikku omavalitsust, 10–15 linna-valda, auditeeritavate KOVide maakondadele vastavad maavalitsused, Sotsiaalministeerium
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör
Auditirühm Tambet Drell, Mari Mandel-Madise, Igor Aljošin
Kontaktiinfo Tambet Drell
+ 372 640 0104
tambet.drell@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus I kvartal 2012 Tegelik algus I kvartal 2012
Plaanitav lõpp IV kvartal 2012 Tegelik lõpp I kvartal 2013
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 2.01.2012
Viimane muudatus 18.02.2013
Viimane ülevaatus 18.02.2013