Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Euroopa Kalandusfondi toetuste mõju

Auditi eesmärgiks on anda mõjuhinnang kalalaevastiku optimaalse püügivõimsuse tagamise kohta laevastiku eri segmentides, laevade töö ja keskkonnaohutuse ning kalandustaristu paranemisele, samuti kalanduspiirkondade arengule Euroopa Kalandusfondi (EKF) toetuste abil.
Kalanduse valdkonna toetuste mõju hindamiseks otsitakse vastust järgmistele küsimustele:
1. Kas kalalaevastiku püügivõimsus on viidud vastavusse kalavarudega?
2. Kas kalalaevade ohutus, töötingimused ning püügi selektiivsus on paranenud?
3. Kas kalapüügi taristu toetab kalurite paremat toimetulekut ning kalapüügipiirkondades on majandustegevus toetuste tulemusel mitmekesistunud?

Auditeeritav valitsemisala Põllumajandusministeerium, Keskkonnaministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Põllumajandusministeerium, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Keskkonnainspektsioon, Veeteede Amet
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Airi Andresson, Maidu Lääne
Kontaktiinfo Airi Andresson
+372 640 0752
airi.andresson@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus III kvartal 2012 Tegelik algus II kvartal 2012
Plaanitav lõpp III kvartal 2013 Tegelik lõpp III kvartal 2013
Hetkefaas Lõppenud
Seotud auditid
Postitatud 2.01.2012
Viimane muudatus 8.07.2014
Viimane ülevaatus 8.07.2014