Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi tegevus põlevkivi kasutuse suunamisel

Auditi eesmärk on hinnata, kas riigi eesmärgid põlevkivi kaevandamiseks ja kasutamiseks on selged, asjakohased ning võtavad arvesse olulisi mõjusid ning kas eesmärkide täitmiseks kavandatud tegevused ja kehtestatud nõuded tagavad negatiivse keskkonnamõju vähenemise ning õiglase tulu riiklikult tähtsa maavara kasutuse eest.
Auditis otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:
1. Kas riigi eesmärgid põlevkivi kaevandamisel ja kasutamisel on selged ja asjakohased ning arvestavad keskkonna-, tervise- ja sotsiaal-majanduslikke mõjusid?
2. Kas riigi tegevused ja kehtestatud nõuded eesmärkide täitmiseks viivad negatiivsete keskkonnamõjude vähenemiseni ja tagavad riigile õiglase tulu põlevkivi kasutuse eest?

Auditeeritav valitsemisala Keskkonnaministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon, Maa-amet
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Airi Andresson, Krista Jansen, Alar Jürgenson, Viire Viss
Kontaktiinfo Viire Viss
+372 640 0722
viire.viss@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus III kvartal 2012 Tegelik algus I kvartal 2012
Plaanitav lõpp IV kvartal 2013 Tegelik lõpp I kvartal 2014
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Ülevaade elektritootmise võimalikest valikutest (2012)
Riigi tegevus kasvuhoonegaaside koguste vähendamisel (2009)
Saastetasude mõju keskkonnasaaste vähendamisele (2008)
Ehitusmaavarade kaevandamise riiklik korraldamine (2009)
Postitatud 2.01.2012
Viimane muudatus 8.07.2014
Viimane ülevaatus 8.07.2014