Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi osalusega äriühingute majandamise korraldus

Auditiga hinnatakse, kas riik osaleb äriühingutes eesmärgipäraselt ja tagab oma huvide kaitse tõhusa omanikujärelevalve kaudu.
Selleks selgitatakse välja,
1) kas riigi eesmärgid äriühingute asutamisel ja neis osalemisel on kindlaks määratud;
2) kas Riigikontrolli 2007. a auditi „Omanikujärelevalve riigi osalusega äriühingutes ja sihtasutustes“ soovitused on ellu viidud ja omanikujärelevalve viimase viie aastaga paranenud;
3) kas dividendide võtmine on kooskõlas äriühingule seatud eesmärkidega ning kas aktsiakapitali juurde andmise korral on selge, kuidas ja milliseid äriühingu eesmärke lisarahaga toetatakse.

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Keskkonnaministeerium, Siseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Keskkonnaministeerium, Siseministeerium, üheksa auditeeritavate ministeeriumide valitsemisel olevat riigi äriühingut
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Ermo Liedemann, Tiina Lelumees
Kontaktiinfo Ermo Liedemann
+372 640 0129
ermo.liedemann@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2012 Tegelik algus I kvartal 2012
Plaanitav lõpp II kvartal 2013 Tegelik lõpp
Hetkefaas Lõppenud
Seotud auditid Omanikujärelevalve riigi osalusega äriühingutes ja sihtasutustes (2007)
Postitatud 2.01.2012
Viimane muudatus 8.07.2014
Viimane ülevaatus 8.07.2014