Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi tegevus kasvuhoonegaaside koguste vähendamisel

Auditi eesmärgiks oli hinnata, kas riik on teinud endast oleneva selleks, et aidata kaasa Eestis tekkivate
kasvuhoonegaaside koguste vähendamisele.
Lisaks annab Eesti auditiga panuse INTOSAI ja EUROSAI samateemalistesse koostööaudititesse.

Auditeeritav valitsemisala Keskkonnaministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Tuuli Rasso, Airi Andresson, Kaire Kuldpere, Lauri-Indrek Tummeleht
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2008 Tegelik algus I kvartal 2009
Plaanitav lõpp III kvartal 2009 Tegelik lõpp IV kvartal 2009
Hetkefaas Lõppenud
Seotud auditid
Postitatud 28.08.2008
Viimane muudatus 9.02.2010
Viimane ülevaatus 9.02.2010