Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi tegevus e-tervise rakendamisel

Auditi eesmärgiks on anda hinnang, kas tervise infosüsteem täidab talle pandud eesmärke: muuta tervishoiusüsteemi tõhusamaks, parandada ravikvaliteeti ja suurendada patsiendikesksust.
Auditi käigus antakse vastus järgmistele küsimustele:
1. Kas e-tervise infosüsteem vastab eesmärkidele ja on rakendunud plaanide kohaselt?
2. Kas süsteemil on eeldusi täita edaspidi neid eesmärke, milleks see loodud on?

Auditeeritav valitsemisala Sotsiaalministeerium , Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Eesti Haigekassa, E-tervise Sihtasutus, Riigi Infosüsteemi Amet
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Liisi Uder, Meelis Peerna, Pille Kuusepalu
Kontaktiinfo Liisi Uder
+372 640 0740
liisi.uder@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus III kvartal 2012 Tegelik algus III kvartal 2012
Plaanitav lõpp IV kvartal 2013 Tegelik lõpp I kvartal 2014
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 2.01.2012
Viimane muudatus 11.07.2017
Viimane ülevaatus 11.07.2017